หวยถ่าง หรือที่เราเรียกกันว่า คู่โต๊ดคู่ถ่างบนคือเลขที่มา 2 ตัวหลักไหนก็ได้บนมา 2 ตัวจะคู่หรือถ่างต้องมา 1 คู่จะเบิ้ล เป็นการแทงหวยคู่โต๊ดที่เป็นการแทงเลขนั้นโดยเลขที่เราแทงนั้นสามารถสลับกันได้  และการแทงโต๊ด จะเป็นการแทงที่อิงบนล่างด้วย
ตัวอย่างเช่น

  • บน  345 378 ก็จะเป็น

บน
3 ตัวตรง ได้แก่  345
3 ตัวโต๊ด ได้แก่  345 354 435 534 543
และถ้าจะเป็น 2 ตัวบน ก็จะเป็น  45
2 ตัวโต๊ด จะเป็น  45 และ 54

  • ล่าง 21 235 768 562 457

ล่าง
3 ตัวล่าง ได้แก่ 235 768 562 457
2 ตัวล่าง ได้แก่ 21  เท่านั้น

หวยถ่าง หรือการแทงหวยโต๊ด โอกาสที่เราจะถูกหวยก็มีมากกว่าการลุ้น 3 ตัวตรง การลุ้นหวยแบบโต๊ด แต่ราคาการได้ก็จะน้อยกว่า 3 ตังตรง  เพราะโอกาสที่จะถูกหวยมีมากกว่า และรูปแบบการซื้อหวยโต๊ดแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างการเขียน อีกรูปแบบคือ เช่น ซื้อหวย บน 385 จะเป็น  บน 385 = 20*20 นั้นหมายความว่า ซื้อสามตัวตรง 20 บาท และ ซื้อโต๊ดให้เลขสามหลักออกสลับที่กันได้ 20 บาท และนี้ก็เป็นวิธีซื้อหวยถ่างหรือการซื้อลุ้นหวยโต๊ด ง่าย ๆ คือการเอาเลขหลัก 3 ตัว มาสลับกัน  โดยที่เลขหลักทั้ง 3 ตัว สลับกันไปมา

ถ้าท่านต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ หวย สามารถติดตามได้ที่ LOTTOVIP