เลขดับ  คือตัวเลขที่คำนวณแล้วว่าจะไม่มาในงวดนั้น  เช่น เลขดับบน คือ ตัวเลขที่จะไม่มาใน 3 ตัวบน เลขดับล่าง คือ ตัวเลขที่จะไม่มาใน 3 ตัวล่าง เลขที่จะไม่ออกเป็นหวย 3 ตัว เช่น สมมติหวยงวดนี้ดับ 8-9 หมายถึงว่า 8-9 จะไม่ออกเลขนั้น ๆ หลักการคำนวณและวิธีคิดเลขดับ  เอาเลขหนักหน่วย +8 แล้วยืดไปอีก 1 ตำแหน่ง เช่น งวด 1 มิ.ย 2560 ออก 239 หลักหน่วยคือ 9 เพราะฉะนั้น 9+8=17 เอาตัวท้ายคือ 7 ยือออกไปอีกตำแหน่งคือ 8 ดังนั้นงวด 16 มิ.ย 78 ดับหน่วย และมีอีก วิธี การหาเลขเด่นจากสูตรดับ  การหาเลขที่สวนทางกับสูตรที่ใช้ จะสังเกตุได้ว่าเอามาใช้จริงมักจะผิด เช่นเดียวกันกับสูตรดับ ถ้าสูตรดับยาว ๆ ตอนใช้จริงมักจะดับไม่อยู่เช่นกันซึ่งสูตรก็จะมีดังต่อไปนี้

  1. หาเลขเด่นสิบหน่อยล่างจากสูตรดับสิบหน่วยล่าง
  2. หาเลขเด่นบนและล่างจากสูตรดับบนล่าง
  3. หาเลขเด่นหน่วยบนจากสูตรดับหน่วยบน

      บางครั้งเลขดับก็อาจจะหลุดได้  เราจะเรียกเลขดับเหล่านี้ว่า เลขดับตับแตก  ทำให้ในงวดนั้นขาดทุน

ถ้าท่านต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ หวย สามารถติดตามได้ที่ LOTTOVIP